ผู้หญิงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขอนามัยที่ดีขึ้น

ผู้หญิงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขอนามัยที่ดีขึ้น

ในสถานที่ส่วนใหญ่ทั่วอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท ผู้หญิงต้องเดินเป็นระยะทางหลายไมล์ทุกวันเพื่อตักน้ำสำหรับใช้ในแต่ละวัน พวกเขามักเป็นผู้ได้รับมอบหมายงานเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในครอบครัวของอินเดีย ผู้หญิงมักได้รับมอบหมายให้รักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัย ไม่เพียงแต่เพื่อตนเองเท่านั้นแต่เพื่อคนอื่นๆ ในครอบครัวด้วย ด้วยบทบาทของพวกเขาในครอบครัวและสังคมโดยรวม ผู้หญิงสามารถมีบทบาทสำคัญในการบรรลุผลลัพธ์ด้านน้ำ สุขอนามัย และสุขอนามัย 

(WASH) ที่ยั่งยืน ผู้หญิงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

 และเมื่อได้รับโอกาส จะสามารถนำการเปลี่ยนแปลงแบบ 360 องศามาสู่สุขอนามัยโดยรวม

ผู้หญิงยังคงมีบทบาทสำคัญในการบรรลุความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในระดับรากหญ้าภายใต้ภารกิจ Swachh Bharat Mission (Grameen) อันทะเยอทะยานของรัฐบาลกลาง พวกเขามีบทบาทสำคัญในการระดมสมาชิกในชุมชนเพื่อการปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่ปลอดภัย เป็นผู้นำการรณรงค์ให้ความรู้ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสุขอนามัยที่ยั่งยืน ผู้หญิงจำนวนมากต้องได้รับการศึกษาเกี่ยวกับสุขอนามัยและสุขอนามัย และต้องตระหนักถึงศักยภาพของพวกเธอในการช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านความสะอาด วิธีการเก็บน้ำที่เหมาะสม การบำบัดเพื่อให้ปลอดภัยสำหรับการดื่ม ความสำคัญของการล้างมือ และบทเรียนอื่นๆ ดังกล่าวได้รับการส่งต่อตามธรรมเนียมโดยผู้หญิงไปยังคนรุ่นต่อไปในครัวเรือน ผู้หญิงสามารถช่วยปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยในครัวเรือนของตน และสอนลูกหลาน ญาติ และเพื่อนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้

ยกตัวอย่างของ Arpana Adhikary ผู้ประสานงานภาคของ Swachh Bharat Mission ในเขต Barpeta ของรัฐอัสสัม เมื่อไม่ได้รับคำตอบจากผู้ชายเกี่ยวกับการสร้างห้องน้ำ Arpana จึงเลือกผู้หญิง 22 คนจากกลุ่มช่วยเหลือตนเอง (SHGs) และฝึกให้พวกเขาเป็นช่างก่ออิฐ ผู้หญิงเหล่านี้ได้อำนวยความสะดวกในการสร้างห้องสุขาหลายห้อง ผู้หญิงมีแรงจูงใจในการทำงาน และงานช่างก่อก็ดี การนำชุมชนมารวมกัน

โดยเฉพาะผู้หญิงได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก

สำหรับหลายครอบครัวทั่วเขต ครัวเรือนส่วนใหญ่ ไม่ว่ายากจนหรืออื่นๆ มีห้องน้ำแล้ว ระดับสุขอนามัยใน Barpeta เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในระดับรากหญ้า นักรณรงค์ด้านสุขอนามัยสตรีหลายคนมีบทบาทสำคัญในการสร้างห้องสุขาในครัวเรือนและระดมชุมชนเพื่อทำให้หมู่บ้านปลอดการถ่ายอุจจาระ

การฝึกอบรมสตรีและการให้อำนาจแก่พวกเธอในการฝึกผู้อื่นได้กลายเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการประกันสุขอนามัยที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในชุมชน เมื่อใดก็ตามที่ได้รับความรับผิดชอบ พวกเขาส่งมอบได้สำเร็จ และนั่นจำเป็นต้องมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการตัดสินใจและการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับน้ำและสุขอนามัย รัฐบาลยังยอมรับการมีส่วนร่วมของผู้หญิง และแนวทางภายใต้ Swachh Bharat Mission (Urban) 2.0 และ Jal Jeevan Mission กำหนดให้ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในการดำเนินโครงการ

เป้าหมายด้านสุขอนามัยที่ยั่งยืน: การเดินทางจนถึงตอนนี้และหนทางข้างหน้า

วิสัยทัศน์คานธีเรื่องความสะอาดสามารถรับประกันสุขอนามัยสำหรับทุกคน

แนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยอย่างปลอดภัยที่ผู้หญิงปฏิบัติตามนั้นจะถูกส่งต่อไปยังลูกหลาน และวิธีการที่เป็นระบบสามารถเร่งกระบวนการเพื่อรักษาผลลัพธ์ด้านสุขอนามัย ผู้หญิงสามารถเข้ารับการฝึกอบรมในเวิร์กช็อป และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นในชุมชนได้ ไม่เพียงแต่เป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของการสุขาภิบาลเท่านั้น แต่การปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่เรียบง่ายและส่งผลดีสามารถแทรกซึมไปทั่วทั้งชุมชนเมื่อเวลาผ่านไป 

อำนาจในการตัดสินใจหรือมีอิทธิพลต่อชีวิตเป็นก้าวแรกในการให้อำนาจแก่ชุมชน การใช้สิทธิ์อย่างแข็งขันในการดำเนินการระดับชุมชนไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกถึงการควบคุมชีวิตของตนเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อความภาคภูมิใจในตนเองและความมั่นใจอีกด้วย

 ไม่ควรมองข้ามบทบาทของสตรีในฐานะนักการศึกษา หากการศึกษาเริ่มต้นที่บ้าน และถ้าสิ่งที่เราเรียนรู้จากที่บ้านติดตัวเราไปตลอดชีวิต วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระหว่างรุ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสุขอนามัยที่ใหญ่ขึ้นคือการให้ความรู้และให้อำนาจแก่มารดา

 Mission Swachhta Aur Paani ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของ News18 และ Harpic Indiaสนับสนุนการมีและการใช้น้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน มาร่วมมือกันเพื่อพันธกิจ Swachhta Aur Paani- Mil Kar Lein Ye Zimmedari เพื่อให้แน่ใจว่ามีสุขอนามัยที่ทั่วถึงและยั่งยืน Telethon ที่ยิ่งใหญ่จะนำตัวแทนรัฐบาล คนดัง ศิลปิน ผู้เปลี่ยนแปลง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย และไอคอนเยาวชนมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองสาเหตุเนื่องใน วันส้วม โลกในวันที่ 19 พฤศจิกายน 

รับชม Telethon LIVE ในวันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ที่:  Mission Swachhta Aur Paani 

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตเว็บตรง